• Logos

  Msza św. 11 września 2020 r.

  W dniu 11 września 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Zgodnie ze zwyczajem została ona ofiarowana w intencji wszystkich sióstr i braci Wspólnoty: o błogosławieństwo Boże dla żywych i radość wieczną dla zmarłych. Eucharystii przewodniczył opiekun Wspólnoty, o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonym kazaniu powiedział, że w Piśmie św. odnajdujemy różne kontrasty. Z jednej strony zachęca nas Jezus do modlitwy wspólnotowej, ale też i tej indywidualnej. Raz mówi Jezus: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela”, a innym razem: „Uczynicie rzeczy większe od tych, które ja czynię, bo ja idę do Ojca”. Przypomina Jezus swoim uczniom o tym, że są współodpowiedzialni za swoich braci…

 • Logos

  Msza św. 8 maja 2020 r.

  8 maja 2020 r., czyli zgodnie z tradycją w drugi piątek miesiąca została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Eucharystii przewodniczył opiekun Wspólnoty, o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Swoje rozważania zaczął od zacytowania śp. ks. Piotra Pawlukiewicza, który w czasie jednej ze swoich konferencji powiedział, że podczas Eucharystii najważniejszą relacją, jaka w czasie jej sprawowania istnieje, jest więź pomiędzy Jezusem a Ojcem. Stwierdzenie to może wydawać się zaskakujące, bo wydaje się, że w czasie Mszy św. najważniejsze jest nasze jednoczenie się z Jezusem eucharystycznym zwłaszcza wtedy, gdy przyjmujemy komunię św. Po głębszym zastanowieniu trzeba jednak przyznać, że grozi nam spłycone rozumienie naszej wspólnoty z Chrystusem. Podczas…

 • Logos

  Msza św. 17 kwietnia 2020 r.

  17 kwietnia 2020 r. została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Wyjątkowa była to Eucharystia, gdyż ze względu na stan epidemii mogło w niej uczestniczyć zaledwie kilka osób. Niemniej jednak zgodnie z tradycją uczestniczący powierzyli Panu Bogu wszystkie intencje sióstr i braci Żywej Drogi Krzyżowej oraz zmarłych. O. Andrzej Kałamarz sprawował Mszę św. w intencji śp. Grażyny Dąbek. Kazanie wygłosił o. Kajetan Kowalski, który przewodniczył Eucharystii. W homiletycznym rozważaniu zaproponował, by podjąć próbę uświadomienia sobie, co przeżywali uczniowie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Maria Magdalena była niewiastą, którą Chrystus uwolnił od siedmiu złych duchów. Liczby w Piśmie św. mają znaczenie symboliczne. Siódemka oznacza pełnię, a zatem jeśli ktoś…

 • Logos

  Msza św. 13 marca 2020 r.

  13 marca w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Tym razem z powodu zagrożenia epidemicznego na Eucharystię przybyło znacznie mniej sióstr i braci. Mszy św. przewodniczył o. Kajetan Kowalski. Ze względu na ograniczony czas, aby można było odprawić wspólnotową Drogę Krzyżową, nie zostało wygłoszone kazanie. Sprawowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej rozpoczęło się od krótkiej refleksji nad zaistniałą sytuacją zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa. Nosząc w sercu niepokój wywołany niebezpieczeństwem, które stało się faktem w Europie, stawiamy sobie ważne pytania. Gdzie szukać ochrony? Jak rozumieć to, co dzieje się dziś praktycznie na całym świecie? Chciałbym zaproponować, byśmy wzięli do ręki Ewangelię i przeczytali opowiadanie o…

 • Logos

  Msza św. 10 stycznia 2020 r.

  10 stycznia Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej zgromadziła się na pierwszej w 2020 r. Eucharystii. Mszy św. przewodniczył o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonym kazaniu odniósł się do przeczytanej Ewangelii. Na początku okresu zwykłego opowiada Ewangelista Marek o pierwszym wystąpieniu Jezusa w synagodze w Nazarecie. Chrystus mówi o tym, że właśnie zaczęły się spełniać obietnice dane Narodowi Wybranemu za pośrednictwem proroka Izajasza i że to właśnie On je wypełni. Słuchający Go zareagowali bardzo agresywnie na te słowa. Wyprowadzili Jezusa na skraj przepaści i chcieli Go do niej strącić, jednak On oddalił się. Wstrząsające są tutaj dwie sprawy. Jezusa chcieli zabić mieszkańcy Jego miejscowości – Nazaretu. „Swoi Go nie przyjęli” – napisał Ewangelista…

 • Wielka tajemnica wiary

  Wielka tajemnica wiary – Boże Narodzenie

  Trwający od 1 grudnia 2019 r. rok liturgiczny upływa pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Celem tegorocznego programu duszpasterskiego jest umocnienie naszej wiary w Eucharystię, a w tym roku w sposób szczególny pogłębienie naszej wiedzy i naszej świadomości, czym jest Najświętszy Sakrament. Tabernakulum kościoła kryje w sobie Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Syn Boży przyjął ludzkie ciało z Najświętszej Maryi Panny. Dlatego prawda o Eucharystii jest ściśle związana z tą prawdą, że Bóg stał się człowiekiem. Związek pomiędzy Bożym Narodzeniem i sprawowaniem Najświętszej ofiary zauważył św. Franciszek z Asyżu. Pierwsze z dwudziestu ośmiu jego „Napomnień” nosi tytuł: „Ciało Pańskie”. Niewykształcony teologicznie Biedaczyna z Asyżu uwielbiał zarówno narodzenie Syna Bożego jak i…

 • Logos

  Msza św. 13 grudnia 2019 r.

  13 grudnia 2019 r. została odprawiona ostatnia w tym roku wspólnotowa Msza św. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski, opiekun Wspólnoty. W wygłoszonym kazaniu przypomniał, że hasło trzyletniego programu duszpasterskiego przygotowanego przez episkopat polski brzmi: „Eucharystia daje życie”, natomiast hasło rozpoczętego niedawno roku liturgicznego: „Wielka tajemnica wiary”. Jesteśmy w ten sposób zaproszeni do odnowienia w sobie wiary w Eucharystię oraz świadomości, czym jest ten sakrament Bożej miłości. Bracia i siostry należący do Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej przyjęli na siebie przede wszystkim zobowiązanie do rozważania Męki Pańskiej przez odprawianie Drogi Krzyżowej. Zgodnie z tym zobowiązaniem każdy rozważa codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej. Ponadto w każdy drugi piątek miesiąca sprawowana jest wspólnotowa Eucharystia…

 • Logos

  Dzień skupienia 19 października 2019 r.

  W sobotę, 19 października 2019 r. siostry i bracia ze Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej uczestniczyli w dniu skupienia. Wydarzenie odbyło się w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie. Animatorami skupienia byli o. Kajetan Kowalski i s. Wiktoria Kucharska ze Wspólnoty Uczennic Krzyża. S. Wiktoria poprowadziła lectio divina (modlitewne rozważanie) nad Ewangelią J 21,15-19. Jest to opowiadanie o spotkaniu Jezusa ze św. Piotrem. Apostoł usłyszał trzykrotnie pytanie: „Czy miłujesz mnie”. Ta rozmowa z Jezusem była dla niego oczyszczająca po tym, jak zaparł się Mistrza w na dziedzińcu pałacu Kajfasza. Trzykrotnie postawione pytanie pokazuje proces dojrzewania miłości św. Piotra do Zbawiciela. Na początku Apostoł odpowiada z dużą dozą rezerwy i dystansu, co świadczy…

 • Logos

  Msza św. 11 października 2019 r.

  W piątek, 11 października została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonej homilii powiedział, że Ewangelia czytana tego dnia podkreśla potrzebę bycia odpowiedzialnym. Odpowiedzialne kształtowanie siebie jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał złego ducha, pokonał go raz na zawsze, jest od niego silniejszy. Dlatego też owocem głębokiej i zażyłej więzi ze Zbawicielem jest to, że trwałe będą wszystkie wysiłki budowania dobra w swoim życiu i wokół siebie. Tego człowiek nie będzie pozbawiony. Jezus pokonał szatana raz na zawsze i on o tym wie, jednak każdy z nas jest ciągle narażony na pokusy ze strony diabła.…