Msze św. Wspólnoty

Żywej Drogi Krzyżowej

w roku 2021

8 stycznia

12 lutego

12 marca

9 kwietnia

14 maja

11 czerwca

17 września (3. piątek)

8 października

12 listopada

10 grudnia