• Logos

  Msza św. 13 marca 2020 r.

  13 marca w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Tym razem z powodu zagrożenia epidemicznego na Eucharystię przybyło znacznie mniej sióstr i braci. Mszy św. przewodniczył o. Kajetan Kowalski. Ze względu na ograniczony czas, aby można było odprawić wspólnotową Drogę Krzyżową, nie zostało wygłoszone kazanie. Sprawowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej rozpoczęło się od krótkiej refleksji nad zaistniałą sytuacją zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa. Nosząc w sercu niepokój wywołany niebezpieczeństwem, które stało się faktem w Europie, stawiamy sobie ważne pytania. Gdzie szukać ochrony? Jak rozumieć to, co dzieje się dziś praktycznie na całym świecie? Chciałbym zaproponować, byśmy wzięli do ręki Ewangelię i przeczytali opowiadanie o…

 • Logos

  Msza św. 10 stycznia 2020 r.

  10 stycznia Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej zgromadziła się na pierwszej w 2020 r. Eucharystii. Mszy św. przewodniczył o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonym kazaniu odniósł się do przeczytanej Ewangelii. Na początku okresu zwykłego opowiada Ewangelista Marek o pierwszym wystąpieniu Jezusa w synagodze w Nazarecie. Chrystus mówi o tym, że właśnie zaczęły się spełniać obietnice dane Narodowi Wybranemu za pośrednictwem proroka Izajasza i że to właśnie On je wypełni. Słuchający Go zareagowali bardzo agresywnie na te słowa. Wyprowadzili Jezusa na skraj przepaści i chcieli Go do niej strącić, jednak On oddalił się. Wstrząsające są tutaj dwie sprawy. Jezusa chcieli zabić mieszkańcy Jego miejscowości – Nazaretu. „Swoi Go nie przyjęli” – napisał Ewangelista…

 • Logos

  Msza św. 13 grudnia 2019 r.

  13 grudnia 2019 r. została odprawiona ostatnia w tym roku wspólnotowa Msza św. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski, opiekun Wspólnoty. W wygłoszonym kazaniu przypomniał, że hasło trzyletniego programu duszpasterskiego przygotowanego przez episkopat polski brzmi: „Eucharystia daje życie”, natomiast hasło rozpoczętego niedawno roku liturgicznego: „Wielka tajemnica wiary”. Jesteśmy w ten sposób zaproszeni do odnowienia w sobie wiary w Eucharystię oraz świadomości, czym jest ten sakrament Bożej miłości. Bracia i siostry należący do Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej przyjęli na siebie przede wszystkim zobowiązanie do rozważania Męki Pańskiej przez odprawianie Drogi Krzyżowej. Zgodnie z tym zobowiązaniem każdy rozważa codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej. Ponadto w każdy drugi piątek miesiąca sprawowana jest wspólnotowa Eucharystia…

 • Logos

  Dzień skupienia 19 października 2019 r.

  W sobotę, 19 października 2019 r. siostry i bracia ze Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej uczestniczyli w dniu skupienia. Wydarzenie odbyło się w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie. Animatorami skupienia byli o. Kajetan Kowalski i s. Wiktoria Kucharska ze Wspólnoty Uczennic Krzyża. S. Wiktoria poprowadziła lectio divina (modlitewne rozważanie) nad Ewangelią J 21,15-19. Jest to opowiadanie o spotkaniu Jezusa ze św. Piotrem. Apostoł usłyszał trzykrotnie pytanie: „Czy miłujesz mnie”. Ta rozmowa z Jezusem była dla niego oczyszczająca po tym, jak zaparł się Mistrza w na dziedzińcu pałacu Kajfasza. Trzykrotnie postawione pytanie pokazuje proces dojrzewania miłości św. Piotra do Zbawiciela. Na początku Apostoł odpowiada z dużą dozą rezerwy i dystansu, co świadczy…

 • Logos

  Msza św. 11 października 2019 r.

  W piątek, 11 października została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonej homilii powiedział, że Ewangelia czytana tego dnia podkreśla potrzebę bycia odpowiedzialnym. Odpowiedzialne kształtowanie siebie jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał złego ducha, pokonał go raz na zawsze, jest od niego silniejszy. Dlatego też owocem głębokiej i zażyłej więzi ze Zbawicielem jest to, że trwałe będą wszystkie wysiłki budowania dobra w swoim życiu i wokół siebie. Tego człowiek nie będzie pozbawiony. Jezus pokonał szatana raz na zawsze i on o tym wie, jednak każdy z nas jest ciągle narażony na pokusy ze strony diabła.…

 • Logos

  Msza św. 13 września 2019 r.

  13 września 2019 r. po wakacyjnej przerwie Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej zgromadziła się na Eucharystii. Mszę św. odprawił o. Kajetan Kowalski, opiekun Wspólnoty. W wygłoszonym słowie zwrócił uwagę na to, że 13 dzień miesiąca, gdy w sposób szczególny pamiętamy o objawieniach fatimskich, ożywia w sercach wiernych świadomość potrzeby pokutowania. A istotą pokuty jest odnowienie i umacnianie relacji z Bogiem. Maryja przemawiając do pastuszków w Fatimie zwróciła uwagę na to, że największym, śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka jest zerwanie relacji ze Stwórcą. Gdybyśmy chcieli postawić współczesnemu człowiekowi pytanie, jakie jest dziś największe zagrożenie, usłyszelibyśmy najczęściej, że jest nim degradacja środowiska naturalnego. Prawdopodobnie dostrzegają je przede wszystkim ludzie młodzi. Także dzisiejsza Ewangelia zwraca…

 • Logos

  Msza św. 14 czerwca 2019 r.

  14 czerwca została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonym kazaniu zwrócił uwagę na ważny aspekt nauczania Chrystusa Pana, że mianowicie owocem wierności Jego słowom jest serce niepodzielone, serce zjednoczone. Gdy rozważamy kolejne stacje Drogi Krzyżowej, stają przed naszymi oczyma przywódcy Narodu Wybranego oraz żołnierze rzymscy prowadzący Jezusa na Golgotę, a zatem z jednej strony ci, którzy wierzyli w jedynego Boga i z drugiej – poganie. Chciałoby się powiedzieć, że podział pomiędzy wiarą i niewiarą polega na tym, że jedni w Boga wierzą, a inni nie wierzą. Jednak najgłębszy podział znajduje się w ludzkim sercu. To w nim niejako dokonuje się ciągłe…

 • Logos

  Msza św. 10 maja 2019 r.

  W piątek, 10 maja została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski. Podczas Eucharystii wygłosił kazanie nt. odmawianej w miesiącu maju Litanii Loretańskiej. Litania do Matki Bożej zawiera ponad 50 wezwań. Które z nich wydaje mi się dziś szczególnie bliskie. Być może „Panno roztropna”. Kieruje ono naszą myśl ku zapisanej w 25 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Te pierwsze zadbały o to, by mieć dostatecznie dużo oliwy do swoich lamp. Dzięki temu były przygotowane na przybycie oblubieńca w środku nocy. Nierozsądne natomiast nie były w stanie wyjść mu na spotkanie. Najświętsza Maryja Panna jest wzorem Panny…

 • Logos

  Pokrzepić serce!

  Św. Paweł Apostoł prosi tych, którzy czytali jego list napisany najpierw do mieszkańców Koryntu, a dziś dostępny wszystkim wierzącym, by nie dali się zwieść pokusie chlubienia się tym, co jest powierzchowne, co tylko zewnętrznie dobrze wygląda. Człowiek ochrzczony, pragnący iść przez życie z Jezusem, winien chlubić się wnętrzem swojego serca przemienionego przez Chrystusa. W ten właśnie sposób wyjaśnia nam wszystkim na czym polega umieranie razem z naszym Panem i powstawanie z martwych razem z Nim. Jezus z miłości oddał za nas swoje życie. Ta prawda nie może być zapomniana, jest dla nas szczególnym wyzwaniem: „Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli”…

 • Logos

  XXVII Światowy Dzień Chorego

  W dniu 11 lutego 2019 r. obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień Chorego pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Z tej okazji przytaczamy streszczenie kazania bp Jana Wątroby, jakie wygłosił podczas Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Na początku nawiązał do fragmentu przeczytanej Ewangelii wg św. Marka o Jezusie, który głosi słowo oraz uzdrawia ludzi na ciele i na duszy. Taki był zwyczajny dzień z życia Mistrza z Nazaretu. Ludzie, którzy przynosili do Niego chorych, są obrazem Kościoła na przestrzeni dwudziestu wieków. Jezus ich uzdrawia, ale też obok nich stawia ludzi, którzy im służą. Tak dzieje się w Lourdes od czasów objawień, które miały miejsce ponad 150 lat temu. 14 VIII…