• Logos

  Msza św. 8 lutego 2019 r.

  W piątek, 8 lutego została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski. Podczas Eucharystii wygłosił homilię. Odniósł się do głównego tematu przeczytanego fragmentu Ewangelii wg św. Marka, czyli do opisu okoliczności, w jakich został zabity św. Jan Chrzciciel. Św. Jan wskazał Chrystusa nie tylko fizycznie nad brzegiem Jordanu podczas Jego chrztu, ale przede wszystkim swoim życiem, które zakończyło się męczeńską śmiercią. Wydaje się ona niezrozumiała i ciągle prowokuje do buntowania się przeciw lekceważeniu ludzkiego życia. Św. Jan został bowiem zabity w efekcie pewnej intrygi oraz na skutek kaprysu dziewczęcia. Trudna do zrozumienia jest postawa króla Heroda, który wydał polecenie zabicia proroka, który…

 • Logos

  Msza św. 11 stycznia 2019 r.

  W piątek, 11 stycznia została odprawiona pierwsza w 2019 r. Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Eucharystii przewodniczył o. Kajetan Kowalski, opiekun Wspólnoty. W wygłoszonym kazaniu nawiązał do przeczytanej Ewangelii o uzdrowieniu człowieka, który był pokryty trądem (Łk 5, 12-16). Według Ewangelisty Łukasza Jezus natychmiast uzdrowił chorego. Maryja, gdy usłyszała słowa zwiastowania, była przekonana, że Bóg natychmiast spełni to, co zapowiada. Świadczy o tym jej pytanie: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1,34). Była więc przekonana, że Bóg nie będzie zwlekał z wypełnieniem swej zapowiedzi, nie będzie czekał na jej zaślubiny. W tym kontekście widać też wyraźnie, że nie wątpiła w słowa archanioła Gabriela. W ostatnich…

 • Logos

  Narodzenia życzę Wam Bożego!

  Narodzenia życzę Wam Bożego! 25 grudnia obchodzimy Boże Narodzenie. Pamiętamy o tym w duchu wiary i warto tę uroczystość tak właśnie nazywać: Boże Narodzenie. Tego rodzaju pamięć i świadomość są uwielbieniem Pana Boga. Chwalą Go ludzie, którzy pamiętają, co On dla nas uczynił. Nie wolno nam zapomnieć, że Syn Boży stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Przypomina nam o tym Ewangelia, ale także Uroczystość Narodzenia Pańskiego, przebogate pieśni bożonarodzeniowe, czyli kolędy, szopki w kościołach, w domach, w różnych innych miejscach. Narodzenia życzę Wam Bożego! Bóg stał się człowiekiem, by nas przemienić, odnowić według tego planu, który został nam objawiony właśnie przez narodzenie Jezusa w Betlejem. Plan Boga wobec…

 • Logos

  Msza św. 14 grudnia 2018 r.

  Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej spotkała się na ostatniej w Roku Pańskim 2018 Eucharystii. Odprawił ją o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Jego tematem było czuwanie adwentowe, a właściwie adwentowe przebudzenie. Okres poprzedzający Boże Narodzenie ma różnych patronów: proroka Izajasza, św. Jana Chrzciciela i Najświętszą Maryję Pannę. Także św. Józef jest ukazany w Ewangelii św. Mateusza jako człowiek Adwentu. Istotę tego okresu ujmuje zdanie zawarte w liście św. Pawła apostoła do Rzymian: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli” (Rz 13,11). Tekst ten znajduje się w Liturgii Godzin, a mianowicie w niedzielnej adwentowej Jutrzni. Odzwierciedla postawę św. Józefa, którą przedstawił…

 • Logos

  26 XI: wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio

  Dziś wspominamy św. Leonarda z Porto Maurizio (1976-1751). Jest jednym z patronów naszej Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej ze względu na jego szczególne umiłowanie Drogi Krzyżowej. O jego szczególnym szacunku dla tego nabożeństwa świadczą jego pisma, gdzie czytamy takie słowa: „Czy istnieje jakieś lekarstwo na zło? Otóż pragnę wszystkim prałatom, proboszczom, kapłanom i innym sługom Bożym, którym padam do nóg, wskazać takie lekarstwo, bardzo pożądane, które przynajmniej w większości przypadków jest dostępne: mianowicie pobożne nabożeństwo zwane Drogą Krzyżową. Jeśli ci duszpasterze gorliwie i z zaangażowaniem wprowadzą to nabożeństwo w poszczególnych parafiach i kościołach, stanie się ono potężną ochroną przeciw szerzącym się wadom, a wszystkim, którzy będą pobożnie rozważać boleści i miłość…

 • Logos

  Msza św. 9 listopada 2018 r.

  9 listopada 2018 r. została odprawiona w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. W niedzielę 11 listopada przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę. O. Kajetan przypomniał treść zawierzenia Polski Matce Bożej Kalwaryjskiej, którego dokonał 19 sierpnia 2002 r. św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Matko Kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, i z Tobą». «Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno…

 • Logos

  Msza św. 12 października 2018 r.

  W drugi piątek października siostry i bracia z Żywej Drogi Krzyżowej zgromadzili się na Eucharystii. Odprawił ją opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Nawiązał do przypadającej niebawem 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Wiemy, że św. Jan Paweł II znajdował siłę w częstym odmawianiu różańca. Tej modlitwie poświęcił list Rosarium Virginis Mariae ogłoszony 16 października 2002 r. Ale był też wielkim czcicielem męki Pańskiej. Gdy przybył do Polski w czerwcu 1979 r. już jako papież zwierzył się w Kalwarii Zebrzydowskiej, że nawiedzał Dróżki kalwaryjskie od lat chłopięcych i młodzieńczych. Przybywał też często do Kalwarii jako biskup krakowski, by Chrystusowi, który „do końca nas umiłował”, powierzać trudne…

 • Logos

  Św. Franciszek z Asyżu

  4 października wspominamy św. Franciszka z Asyżu. Żył w latach 1181-1226. Szczególnym rysem jego świętości był kult Jezusa Ukrzyżowanego. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że nie tylko czcił Chrystusa, „który do końca nas umiłował”. Św. Franciszek przez swoje święte życie z Nim się zjednoczył. Potwierdził to sam Jezus, który obdarzył Biedaczynę swoimi ranami. Otrzymał bowiem św. Franciszek dar stygmatów 14 września 1224 r. na górze La Verna. Udał się tam swoim zwyczajem, by w ciszy i odosobnieniu oddać się modlitwie. Nie spodziewał się jednak takiego spotkania ze Zbawicielem. Wspominamy św. Franciszka 4 października, w dzień po jego odejściu z tego świata (zmarł 3 października). Wspominamy też dzień, gdy otrzymał dar znaków…

 • Logos

  Matka Boża Bolesna

  Św. Jan Paweł II, gdy przybył do Kalwarii Zebrzydowskiej w czerwcu 1979 r., określił tę wielką sprawę, jaka dokonała się na Golgocie, jako „tajemnicę zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką”. Tajemnica ta jest w jakimś stopniu przedstawiona i przeżywana przez wiernych właśnie w takich miejscach jak Kalwaria Zebrzydowska, gdzie znajduje się sanktuarium pasyjno-maryjne. Wyjątkowa jedność Jezusa i Maryi staje przed naszymi oczyma 14 i 15 września, gdy obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego a potem wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Współuczestnictwo Maryi w dziele odkupienia przedstawił nam przede wszystkim ewangelista Jan. To w jego obecności i wprost do niego Jezus wypowiedział słowa: „Niewiasto, oto syn Twój, oto Matka twoja” (J…

 • Logos

  Podwyższenie Krzyża Świętego

  Po letniej przerwie Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej spotkała się na Eucharystii 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Mszę św. odprawił o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Podwyższenie Krzyża Świętego to szczególny dzień dla naszej Wspólnoty. Przypomina o jej pierwszym zadaniu: uwielbić Chrystusa ukrzyżowanego, który „do końca nas umiłował”. W obecnym czasie na tę potrzebę zwraca uwagę papież Franciszek. 18 sierpnia 2018 r. ogłosił List do Ludu Bożego (www.episkopat.pl/papiez-wzywa-do-modlitwy-i-pokuty-za-grzechy-ludzi-kosciola), w którym odnosi się do bolesnych i gorszących spraw zaistniałych w ostatnich latach w Kościele. Ludzie Kościoła dopuścili się ciężkich przewinień. Ich skutkiem są głębokie zranienia niewinnych osób. Ojciec św. pisze o nich z bólem, że jest to „nadużycie władzy i…