• Logos

  Msza św. 14 grudnia 2018 r.

  Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej spotkała się na ostatniej w Roku Pańskim 2018 Eucharystii. Odprawił ją o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Jego tematem było czuwanie adwentowe, a właściwie adwentowe przebudzenie. Okres poprzedzający Boże Narodzenie ma różnych patronów: proroka Izajasza, św. Jana Chrzciciela i Najświętszą Maryję Pannę. Także św. Józef jest ukazany w Ewangelii św. Mateusza jako człowiek Adwentu. Istotę tego okresu ujmuje zdanie zawarte w liście św. Pawła apostoła do Rzymian: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli” (Rz 13,11). Tekst ten znajduje się w Liturgii Godzin, a mianowicie w niedzielnej adwentowej Jutrzni. Odzwierciedla postawę św. Józefa, którą przedstawił…

 • Logos

  26 XI: wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio

  Dziś wspominamy św. Leonarda z Porto Maurizio (1976-1751). Jest jednym z patronów naszej Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej ze względu na jego szczególne umiłowanie Drogi Krzyżowej. O jego szczególnym szacunku dla tego nabożeństwa świadczą jego pisma, gdzie czytamy takie słowa: „Czy istnieje jakieś lekarstwo na zło? Otóż pragnę wszystkim prałatom, proboszczom, kapłanom i innym sługom Bożym, którym padam do nóg, wskazać takie lekarstwo, bardzo pożądane, które przynajmniej w większości przypadków jest dostępne: mianowicie pobożne nabożeństwo zwane Drogą Krzyżową. Jeśli ci duszpasterze gorliwie i z zaangażowaniem wprowadzą to nabożeństwo w poszczególnych parafiach i kościołach, stanie się ono potężną ochroną przeciw szerzącym się wadom, a wszystkim, którzy będą pobożnie rozważać boleści i miłość…

 • Logos

  Msza św. 9 listopada 2018 r.

  9 listopada 2018 r. została odprawiona w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. W niedzielę 11 listopada przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę. O. Kajetan przypomniał treść zawierzenia Polski Matce Bożej Kalwaryjskiej, którego dokonał 19 sierpnia 2002 r. św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Matko Kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, i z Tobą». «Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno…

 • Logos

  Msza św. 12 października 2018 r.

  W drugi piątek października siostry i bracia z Żywej Drogi Krzyżowej zgromadzili się na Eucharystii. Odprawił ją opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Nawiązał do przypadającej niebawem 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Wiemy, że św. Jan Paweł II znajdował siłę w częstym odmawianiu różańca. Tej modlitwie poświęcił list Rosarium Virginis Mariae ogłoszony 16 października 2002 r. Ale był też wielkim czcicielem męki Pańskiej. Gdy przybył do Polski w czerwcu 1979 r. już jako papież zwierzył się w Kalwarii Zebrzydowskiej, że nawiedzał Dróżki kalwaryjskie od lat chłopięcych i młodzieńczych. Przybywał też często do Kalwarii jako biskup krakowski, by Chrystusowi, który „do końca nas umiłował”, powierzać trudne…

 • Logos

  Św. Franciszek z Asyżu

  4 października wspominamy św. Franciszka z Asyżu. Żył w latach 1181-1226. Szczególnym rysem jego świętości był kult Jezusa Ukrzyżowanego. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że nie tylko czcił Chrystusa, „który do końca nas umiłował”. Św. Franciszek przez swoje święte życie z Nim się zjednoczył. Potwierdził to sam Jezus, który obdarzył Biedaczynę swoimi ranami. Otrzymał bowiem św. Franciszek dar stygmatów 14 września 1224 r. na górze La Verna. Udał się tam swoim zwyczajem, by w ciszy i odosobnieniu oddać się modlitwie. Nie spodziewał się jednak takiego spotkania ze Zbawicielem. Wspominamy św. Franciszka 4 października, w dzień po jego odejściu z tego świata (zmarł 3 października). Wspominamy też dzień, gdy otrzymał dar znaków…

 • Logos

  Matka Boża Bolesna

  Św. Jan Paweł II, gdy przybył do Kalwarii Zebrzydowskiej w czerwcu 1979 r., określił tę wielką sprawę, jaka dokonała się na Golgocie, jako „tajemnicę zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką”. Tajemnica ta jest w jakimś stopniu przedstawiona i przeżywana przez wiernych właśnie w takich miejscach jak Kalwaria Zebrzydowska, gdzie znajduje się sanktuarium pasyjno-maryjne. Wyjątkowa jedność Jezusa i Maryi staje przed naszymi oczyma 14 i 15 września, gdy obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego a potem wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Współuczestnictwo Maryi w dziele odkupienia przedstawił nam przede wszystkim ewangelista Jan. To w jego obecności i wprost do niego Jezus wypowiedział słowa: „Niewiasto, oto syn Twój, oto Matka twoja” (J…

 • Logos

  Podwyższenie Krzyża Świętego

  Po letniej przerwie Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej spotkała się na Eucharystii 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Mszę św. odprawił o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Podwyższenie Krzyża Świętego to szczególny dzień dla naszej Wspólnoty. Przypomina o jej pierwszym zadaniu: uwielbić Chrystusa ukrzyżowanego, który „do końca nas umiłował”. W obecnym czasie na tę potrzebę zwraca uwagę papież Franciszek. 18 sierpnia 2018 r. ogłosił List do Ludu Bożego (www.episkopat.pl/papiez-wzywa-do-modlitwy-i-pokuty-za-grzechy-ludzi-kosciola), w którym odnosi się do bolesnych i gorszących spraw zaistniałych w ostatnich latach w Kościele. Ludzie Kościoła dopuścili się ciężkich przewinień. Ich skutkiem są głębokie zranienia niewinnych osób. Ojciec św. pisze o nich z bólem, że jest to „nadużycie władzy i…

 • Logos

  Chwalcie łąki umajone…

  Zaczął się miesiąc maj. Jak co roku modlimy się słowami Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny. Wyśpiewujemy tytuły Matki Bożej chwaląc Jej świętość i wielokrotnie powtarzamy: módl się za nami. Wartość każdej modlitwy pochodzi od Ducha Świętego. Napisał o tym św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Jest zatem rzeczą ważną, by na początku każdej modlitwy poprosić o Ducha Świętego. „Zrób to tak, jak umiesz” – mówiła s. Wiktoria Kucharska podczas rekolekcji dla Żywej Drogi Krzyżowej w Rzeszowie, w październiku…

 • Logos

  Zmartwychwstanie naszym celem

  Apostoł Jan pisząc Ewangelię dał świadectwo swojego wyjątkowo głębokiego, mistycznego spojrzenia na Chrystusa Pana. Jest to uczeń, który potrafi zobaczyć najgłębszą prawdę o swoim Mistrzu. W różnych fragmentach czwartej Ewangelii pojawiają się rozmyślania nad tym, co znaczy widzieć Jezusa, a zwłaszcza w jej dziewiątym rozdziale, gdzie zawarty jest opis uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia. Znamienny jest dialog pomiędzy tym człowiekiem, a Zbawicielem: – Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? – A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? – Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. Drodzy Bracia i Siostry ze Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej i wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową! Pragnę życzyć Wam, aby Jezus…

 • Logos

  Wielki Czwartek

  Gdy Jezus spożywał z apostołami ostatnią wieczerzę, pozostało Mu mniej niż 24 godziny życia. Tak kończyła się Jego doczesność. Jego pielgrzymowanie pośród ludzi zaczęło się w Kanie Galilejskiej. Podczas wesela objawił swoją chwałę – jak napisał św. Jan Apostoł. Dokonał wtedy pierwszego cudu. Przemienił wodę w wino. Cóż większego mógł uczynić, by pokazać uczniom, kim rzeczywiście jest? Oni faktycznie uwierzyli w Niego i do Niego przylgnęli, ale nie wszyscy odczytali ten znak. Pozostali biesiadnicy ze starostą weselnym na czele cieszyli się winem, a zupełnie nie wiedzieli, skąd się wzięło i nie zwrócili uwagi na to, że Bóg objawił obfitość Swej miłości. Jakiś czas potem znalazł się Jezus na pustyni wraz z kilkoma tysiącami ludzi,…