• Logos

  Msza św. 10 maja 2019 r.

  W piątek, 10 maja została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski. Podczas Eucharystii wygłosił kazanie nt. odmawianej w miesiącu maju Litanii Loretańskiej. Litania do Matki Bożej zawiera ponad 50 wezwań. Które z nich wydaje mi się dziś szczególnie bliskie. Być może „Panno roztropna”. Kieruje ono naszą myśl ku zapisanej w 25 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Te pierwsze zadbały o to, by mieć dostatecznie dużo oliwy do swoich lamp. Dzięki temu były przygotowane na przybycie oblubieńca w środku nocy. Nierozsądne natomiast nie były w stanie wyjść mu na spotkanie. Najświętsza Maryja Panna jest wzorem Panny…

 • Logos

  Pokrzepić serce!

  Św. Paweł Apostoł prosi tych, którzy czytali jego list napisany najpierw do mieszkańców Koryntu, a dziś dostępny wszystkim wierzącym, by nie dali się zwieść pokusie chlubienia się tym, co jest powierzchowne, co tylko zewnętrznie dobrze wygląda. Człowiek ochrzczony, pragnący iść przez życie z Jezusem, winien chlubić się wnętrzem swojego serca przemienionego przez Chrystusa. W ten właśnie sposób wyjaśnia nam wszystkim na czym polega umieranie razem z naszym Panem i powstawanie z martwych razem z Nim. Jezus z miłości oddał za nas swoje życie. Ta prawda nie może być zapomniana, jest dla nas szczególnym wyzwaniem: „Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli”…

 • Logos

  XXVII Światowy Dzień Chorego

  W dniu 11 lutego 2019 r. obchodziliśmy XXVII Światowy Dzień Chorego pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Z tej okazji przytaczamy streszczenie kazania bp Jana Wątroby, jakie wygłosił podczas Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Na początku nawiązał do fragmentu przeczytanej Ewangelii wg św. Marka o Jezusie, który głosi słowo oraz uzdrawia ludzi na ciele i na duszy. Taki był zwyczajny dzień z życia Mistrza z Nazaretu. Ludzie, którzy przynosili do Niego chorych, są obrazem Kościoła na przestrzeni dwudziestu wieków. Jezus ich uzdrawia, ale też obok nich stawia ludzi, którzy im służą. Tak dzieje się w Lourdes od czasów objawień, które miały miejsce ponad 150 lat temu. 14 VIII…

 • Logos

  Msza św. 8 lutego 2019 r.

  W piątek, 8 lutego została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski. Podczas Eucharystii wygłosił homilię. Odniósł się do głównego tematu przeczytanego fragmentu Ewangelii wg św. Marka, czyli do opisu okoliczności, w jakich został zabity św. Jan Chrzciciel. Św. Jan wskazał Chrystusa nie tylko fizycznie nad brzegiem Jordanu podczas Jego chrztu, ale przede wszystkim swoim życiem, które zakończyło się męczeńską śmiercią. Wydaje się ona niezrozumiała i ciągle prowokuje do buntowania się przeciw lekceważeniu ludzkiego życia. Św. Jan został bowiem zabity w efekcie pewnej intrygi oraz na skutek kaprysu dziewczęcia. Trudna do zrozumienia jest postawa króla Heroda, który wydał polecenie zabicia proroka, który…

 • Logos

  Msza św. 11 stycznia 2019 r.

  W piątek, 11 stycznia została odprawiona pierwsza w 2019 r. Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Eucharystii przewodniczył o. Kajetan Kowalski, opiekun Wspólnoty. W wygłoszonym kazaniu nawiązał do przeczytanej Ewangelii o uzdrowieniu człowieka, który był pokryty trądem (Łk 5, 12-16). Według Ewangelisty Łukasza Jezus natychmiast uzdrowił chorego. Maryja, gdy usłyszała słowa zwiastowania, była przekonana, że Bóg natychmiast spełni to, co zapowiada. Świadczy o tym jej pytanie: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1,34). Była więc przekonana, że Bóg nie będzie zwlekał z wypełnieniem swej zapowiedzi, nie będzie czekał na jej zaślubiny. W tym kontekście widać też wyraźnie, że nie wątpiła w słowa archanioła Gabriela. W ostatnich…

 • Logos

  Narodzenia życzę Wam Bożego!

  Narodzenia życzę Wam Bożego! 25 grudnia obchodzimy Boże Narodzenie. Pamiętamy o tym w duchu wiary i warto tę uroczystość tak właśnie nazywać: Boże Narodzenie. Tego rodzaju pamięć i świadomość są uwielbieniem Pana Boga. Chwalą Go ludzie, którzy pamiętają, co On dla nas uczynił. Nie wolno nam zapomnieć, że Syn Boży stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Przypomina nam o tym Ewangelia, ale także Uroczystość Narodzenia Pańskiego, przebogate pieśni bożonarodzeniowe, czyli kolędy, szopki w kościołach, w domach, w różnych innych miejscach. Narodzenia życzę Wam Bożego! Bóg stał się człowiekiem, by nas przemienić, odnowić według tego planu, który został nam objawiony właśnie przez narodzenie Jezusa w Betlejem. Plan Boga wobec…

 • Logos

  Msza św. 14 grudnia 2018 r.

  Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej spotkała się na ostatniej w Roku Pańskim 2018 Eucharystii. Odprawił ją o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Jego tematem było czuwanie adwentowe, a właściwie adwentowe przebudzenie. Okres poprzedzający Boże Narodzenie ma różnych patronów: proroka Izajasza, św. Jana Chrzciciela i Najświętszą Maryję Pannę. Także św. Józef jest ukazany w Ewangelii św. Mateusza jako człowiek Adwentu. Istotę tego okresu ujmuje zdanie zawarte w liście św. Pawła apostoła do Rzymian: „Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli” (Rz 13,11). Tekst ten znajduje się w Liturgii Godzin, a mianowicie w niedzielnej adwentowej Jutrzni. Odzwierciedla postawę św. Józefa, którą przedstawił…

 • Logos

  26 XI: wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio

  Dziś wspominamy św. Leonarda z Porto Maurizio (1976-1751). Jest jednym z patronów naszej Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej ze względu na jego szczególne umiłowanie Drogi Krzyżowej. O jego szczególnym szacunku dla tego nabożeństwa świadczą jego pisma, gdzie czytamy takie słowa: „Czy istnieje jakieś lekarstwo na zło? Otóż pragnę wszystkim prałatom, proboszczom, kapłanom i innym sługom Bożym, którym padam do nóg, wskazać takie lekarstwo, bardzo pożądane, które przynajmniej w większości przypadków jest dostępne: mianowicie pobożne nabożeństwo zwane Drogą Krzyżową. Jeśli ci duszpasterze gorliwie i z zaangażowaniem wprowadzą to nabożeństwo w poszczególnych parafiach i kościołach, stanie się ono potężną ochroną przeciw szerzącym się wadom, a wszystkim, którzy będą pobożnie rozważać boleści i miłość…

 • Logos

  Msza św. 9 listopada 2018 r.

  9 listopada 2018 r. została odprawiona w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. W niedzielę 11 listopada przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę. O. Kajetan przypomniał treść zawierzenia Polski Matce Bożej Kalwaryjskiej, którego dokonał 19 sierpnia 2002 r. św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Matko Kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, i z Tobą». «Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno…

 • Logos

  Msza św. 12 października 2018 r.

  W drugi piątek października siostry i bracia z Żywej Drogi Krzyżowej zgromadzili się na Eucharystii. Odprawił ją opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Nawiązał do przypadającej niebawem 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Wiemy, że św. Jan Paweł II znajdował siłę w częstym odmawianiu różańca. Tej modlitwie poświęcił list Rosarium Virginis Mariae ogłoszony 16 października 2002 r. Ale był też wielkim czcicielem męki Pańskiej. Gdy przybył do Polski w czerwcu 1979 r. już jako papież zwierzył się w Kalwarii Zebrzydowskiej, że nawiedzał Dróżki kalwaryjskie od lat chłopięcych i młodzieńczych. Przybywał też często do Kalwarii jako biskup krakowski, by Chrystusowi, który „do końca nas umiłował”, powierzać trudne…