• Wielka tajemnica wiary

    Wielka tajemnica wiary – Boże Narodzenie

    Trwający od 1 grudnia 2019 r. rok liturgiczny upływa pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Celem tegorocznego programu duszpasterskiego jest umocnienie naszej wiary w Eucharystię, a w tym roku w sposób szczególny pogłębienie naszej wiedzy i naszej świadomości, czym jest Najświętszy Sakrament. Tabernakulum kościoła kryje w sobie Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Syn Boży przyjął ludzkie ciało z Najświętszej Maryi Panny. Dlatego prawda o Eucharystii jest ściśle związana z tą prawdą, że Bóg stał się człowiekiem. Związek pomiędzy Bożym Narodzeniem i sprawowaniem Najświętszej ofiary zauważył św. Franciszek z Asyżu. Pierwsze z dwudziestu ośmiu jego „Napomnień” nosi tytuł: „Ciało Pańskie”. Niewykształcony teologicznie Biedaczyna z Asyżu uwielbiał zarówno narodzenie Syna Bożego jak i…