Logos

Powitanie

Witam serdecznie na stronie internetowej Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. To jest początek jej istnienia. Dominować w niej będzie temat Drogi Krzyżowej i ma służyć dziełu ewangelizacji.