Logos

Zmartwychwstanie naszym celem

Apostoł Jan pisząc Ewangelię dał świadectwo swojego wyjątkowo głębokiego, mistycznego spojrzenia na Chrystusa Pana. Jest to uczeń, który potrafi zobaczyć najgłębszą prawdę o swoim Mistrzu. W różnych fragmentach czwartej Ewangelii pojawiają się rozmyślania nad tym, co znaczy widzieć Jezusa, a zwłaszcza w jej dziewiątym rozdziale, gdzie zawarty jest opis uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia. Znamienny jest dialog pomiędzy tym człowiekiem, a Zbawicielem:
– Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?
– A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?
– Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie.
Drodzy Bracia i Siostry ze Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej i wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową! Pragnę życzyć Wam, aby Jezus obdarzył każdego z Was takim właśnie spojrzeniem. W dzisiejszą Uroczystość Wielkiej Nocy warto uświadomić sobie, że naszym celem jest zmartwychwstanie, a wspólne rozważanie męki Chrystusa Pana pomaga nam do niego zmierzać. Życzę nam wszystkim, aby Jezus, który pokonał zło i śmierć, i pozwala nam patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat tego zwycięstwa, obdarzył nas takim wzrokiem, który sprawia, że ten cel jasno widzimy i wytrwale do niego dążymy!