Logos

Matka Boża Bolesna

Św. Jan Paweł II, gdy przybył do Kalwarii Zebrzydowskiej w czerwcu 1979 r., określił tę wielką sprawę, jaka dokonała się na Golgocie, jako „tajemnicę zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką”. Tajemnica ta jest w jakimś stopniu przedstawiona i przeżywana przez wiernych właśnie w takich miejscach jak Kalwaria Zebrzydowska, gdzie znajduje się sanktuarium pasyjno-maryjne. Wyjątkowa jedność Jezusa i Maryi staje przed naszymi oczyma 14 i 15 września, gdy obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego a potem wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

Współuczestnictwo Maryi w dziele odkupienia przedstawił nam przede wszystkim ewangelista Jan. To w jego obecności i wprost do niego Jezus wypowiedział słowa: „Niewiasto, oto syn Twój, oto Matka twoja” (J 19, 26-27).

Maryja jest ściśle zjednoczona ze swoim Synem. Różne święta i wspomnienia, różne sanktuaria pomagają nam rozumieć tę jedność. Dzisiejsze wspomnienie ukazuje jedność Matki z Synem w cierpieniu. W Tym wymiarze Maryja jest nie tylko Matką, ale przede wszystkim Uczennicą Jezusa. Tak mówił o Niej św. Augustyn: „Ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była matką Chrystusa”. Warto zwrócić uwagę na ten fragment Ewangelii, który św. Augustyn w ten sposób skomentował. Jest to opowiadanie o sytuacji, gdy Maryja wraz z krewnymi przyszli do Jezusa i chcieli z Nim porozmawiać. Było to na samym początku działalności Jezusa, gdy zarzucano Mu, że „przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy” (Mk 3,22) i właśnie wtedy Maryja z krewnymi została poproszona, by porozmawiała z Jezusem, by go powstrzymała. Być może padł argument: Twój Syn odszedł od zmysłów. To jedno z tych wydarzeń, gdy Maryja przeżywa bardzo dotkliwy ból, słysząc oskarżenia pod adresem Jej Syna. Współcierpi z Nim zatem nie tylko w drodze na Golgotę, pod krzyżem, w momencie Jego śmierci, a jeszcze bardziej potem, gdy serce Jezusa przeszywa włócznia, ale w ciągu całej Jego działalności. W ten sposób staje się Jego Uczennicą. Oto jeden z wymiarów „tajemnicy zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką”.