Logos

Msza św. 12 października 2018 r.

W drugi piątek października siostry i bracia z Żywej Drogi Krzyżowej zgromadzili się na Eucharystii. Odprawił ją opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Nawiązał do przypadającej niebawem 40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Wiemy, że św. Jan Paweł II znajdował siłę w częstym odmawianiu różańca. Tej modlitwie poświęcił list Rosarium Virginis Mariae ogłoszony 16 października 2002 r. Ale był też wielkim czcicielem męki Pańskiej. Gdy przybył do Polski w czerwcu 1979 r. już jako papież zwierzył się w Kalwarii Zebrzydowskiej, że nawiedzał Dróżki kalwaryjskie od lat chłopięcych i młodzieńczych. Przybywał też często do Kalwarii jako biskup krakowski, by Chrystusowi, który „do końca nas umiłował”, powierzać trudne sprawy archidiecezji krakowskiej. Stwierdził, że one potem same się rozwiązywały. Św. Jan Paweł II był podczas całego swojego życia, a zwłaszcza pontyfikatu głęboko zjednoczony z Chrystusem cierpiącym. Szczególnym tego znakiem był jego ostatni Wielki Piątek w 2005 r. Nie mógł wtedy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Wysłuchał rozważań w swojej kaplicy na Watykanie. Znane jest zdjęcie, gdy przy XIV stacji obejmuje krzyż. Nie widać na tej fotografii twarzy papieża, a jedynie twarz Ukrzyżowanego.

Ciekawa jest historia tego krucyfiksu. Powstał w miejscowości Stefkowa w Bieszczadach. Został on wyrzeźbiony dla ciężko chorej Janiny przez jej męża Stanisława w 1996 r. Pani Janina mając 29 lat doznała ciężkiego urazu kręgosłupa i poruszała się na wózku. Gdy do Watykanu wybierała się delegacja z jej miejscowości, zabrała ze sobą jej krzyż, by podarować go papieżowi. I to właśnie ten krzyż objął św. Jan Paweł II w Wielki Piątek 2005 r.

To są znaki świadczące o tym, że św. Jan Paweł II był wielkim czcicielem męki Pańskiej.

Ewangelista Marek stwierdził, że Jezus, gdy wybrał apostołów, zlecił im potrójne zadanie: towarzyszyć Mu, głosić Jego naukę, wyrzucać złe duchy. Wielki papież zrealizował je w tej właśnie kolejności. Przede wszystkim towarzyszył Jezusowi w Jego Drodze Krzyżowej.

Warto wspomnieć ten rys ducha św. Jana Pawła II w 40 rocznicę jego wyboru, która przypada 16 października 2018 r.

Historia papieskiego krzyża znajduje się na stronie Radia Maryja: www.radiomaryja.pl/informacje/historia-papieskiego-krzyza/