Logos

Msza św. 9 listopada 2018 r.

9 listopada 2018 r. została odprawiona w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. W niedzielę 11 listopada przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnowania poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę. O. Kajetan przypomniał treść zawierzenia Polski Matce Bożej Kalwaryjskiej, którego dokonał 19 sierpnia 2002 r. św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Matko Kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, i z Tobą».
«Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!»

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam
i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.

W trudnych momentach swojej historii Polacy powierzali się opiece Boga i wzywali wstawiennictwa Matki Bożej. Tak było w czasach wojny ze Szwedami w XVII w. Król Jan Kazimierz złożył śluby we lwowskiej katedrze, obiecując przede wszystkim usunięcie wszelkich przejawów niesprawiedliwości społecznej. Miał świadomość, że niebezpieczeństwo zagrażające Polsce było skutkiem wyzysku „ubogiego pospólstwa oraczów”. Niestety, po wygranej wojnie nie spełnił swoich zobowiązań.

Przed tysiącleciem chrztu Polski zawierzył ojczyznę Matce Bożej prymas Stefan Wyszyński. Robił to z myślą, by podnieść na duchu naród, który ciągle przeżywał skutki okrutnej II wojny światowej. Miał świadomość, że trzeba usuwać różnego rodzaju wady narodowe, ale też przede wszystkim chronić i otoczyć opieką życie rodzinne.

W duchu tej tradycji św. Jan Paweł II zawierzył Polskę Matce Bożej Kalwaryjskiej. Uczynił to podczas ostatniej Mszy św., którą odprawił na ziemi polskiej. Stąd jego zawierzenie posiada niemal wagę testamentu, jaki pozostawił Polakom. Odwołał się do ponad tysiącletniej tradycji wierności Bogu i prosił o jedność dla narodu polskiego. W sposób szczególny modlił się za ludzi potrzebujących szczególnego wsparcia, ale też za rodziny, by panował w nich miłość, za młodzież, by widziała cel swojego życia, za dzieci, by miały bezpieczne dzieciństwo. Na koniec zawierzył Maryi wszystkie stany Kościoła w Polsce i siebie samego.

Minęło ponad szesnaście lat od wygłoszenia tych słów. Warto do nich wracać i modlić się, by się spełniały.

Po Mszy św. została odprawiona Droga Krzyżowa, a następnie odbyło się spotkanie w Bernardyńskim Centrum Religijny-Kulturowym. O. Kajetan wygłosił konferencję, jak można podczas odprawiania Drogi Krzyżowej rozważać fragment Ewangelii. Przeczytał opis uzdrowienia Bartymeusza z Ewangelii wg św. Marka (LINK: Mk 10, 46-52). W oparciu o to opowiadanie można przy poszczególnych stacjach medytować nad tym, czego nie widzę, w jakich okolicznościach jestem jak ślepy Bartymeusz i przede wszystkim w jaki sposób Jezus chce mnie uzdrowić.