Logos

Narodzenia życzę Wam Bożego!

Narodzenia życzę Wam Bożego!

25 grudnia obchodzimy Boże Narodzenie. Pamiętamy o tym w duchu wiary i warto tę uroczystość tak właśnie nazywać: Boże Narodzenie. Tego rodzaju pamięć i świadomość są uwielbieniem Pana Boga. Chwalą Go ludzie, którzy pamiętają, co On dla nas uczynił. Nie wolno nam zapomnieć, że Syn Boży stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Przypomina nam o tym Ewangelia, ale także Uroczystość Narodzenia Pańskiego, przebogate pieśni bożonarodzeniowe, czyli kolędy, szopki w kościołach, w domach, w różnych innych miejscach.

Narodzenia życzę Wam Bożego!

Bóg stał się człowiekiem, by nas przemienić, odnowić według tego planu, który został nam objawiony właśnie przez narodzenie Jezusa w Betlejem. Plan Boga wobec nas jest planem miłości, bo „Bóg jest miłością” – to jest prawdopodobnie najważniejsze zdanie zapisane w Piśmie św., w Pierwszym Liście św. Jana Apostoła (1 J 4,8). W duchu tej miłości trzeba nam się ciągle na nowo rodzić i o tym też napisał św. Jan Apostoł, opowiadając o spotkaniu Jezusa z Nikodemem w trzecim rozdziale swojej Ewangelii. Z całą pewnością w kończącym się roku coś Bożego w nas się narodziło. Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest dobrą okazją, żeby to zauważyć i Bogu podziękować za każdy taki moment i każde takie wydarzenie, w którym On był obecny.

Narodzenia życzę Wam Bożego!

Takiego ciągłego rodzenia się według planów Bożych życzę Wam na nadchodzący Nowy Rok Pański 2019. Ono dokonuje się w każdej mojej myśli, słowie i czynie, w każdym wydarzeniu, które jest przemienione miłością!