Logos

Pokrzepić serce!

Św. Paweł Apostoł prosi tych, którzy czytali jego list napisany najpierw do mieszkańców Koryntu, a dziś dostępny wszystkim wierzącym, by nie dali się zwieść pokusie chlubienia się tym, co jest powierzchowne, co tylko zewnętrznie dobrze wygląda. Człowiek ochrzczony, pragnący iść przez życie z Jezusem, winien chlubić się wnętrzem swojego serca przemienionego przez Chrystusa. W ten właśnie sposób wyjaśnia nam wszystkim na czym polega umieranie razem z naszym Panem i powstawanie z martwych razem z Nim.

Jezus z miłości oddał za nas swoje życie. Ta prawda nie może być zapomniana, jest dla nas szczególnym wyzwaniem:

„Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli” (2 Kor 5,14).

To wydarzenie, które dokonało się na Golgocie pozostaje na zawsze i dla każdego z nas niewyczerpanym źródłem, przemieniającym właśnie najpierw wnętrze naszego serca:

„Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5,15).

Życzę Wam, Siostry i Bracia ze Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej oraz Wszystkim czytającym te słowa, takich spotkań ze Zmartwychwstałym Panem, które pokrzepiają nasze serca, byśmy mogli chlubić się ich głębią ukształtowaną na wzór Serca Jezusowego, tętniącego niegasnącą miłością.