Logos

Msza św. 10 maja 2019 r.

W piątek, 10 maja została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej opiekun Wspólnoty o. Kajetan Kowalski. Podczas Eucharystii wygłosił kazanie nt. odmawianej w miesiącu maju Litanii Loretańskiej.

Litania do Matki Bożej zawiera ponad 50 wezwań. Które z nich wydaje mi się dziś szczególnie bliskie. Być może „Panno roztropna”. Kieruje ono naszą myśl ku zapisanej w 25 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Te pierwsze zadbały o to, by mieć dostatecznie dużo oliwy do swoich lamp. Dzięki temu były przygotowane na przybycie oblubieńca w środku nocy. Nierozsądne natomiast nie były w stanie wyjść mu na spotkanie.

Najświętsza Maryja Panna jest wzorem Panny roztropnej. Za swego ziemskiego życia była w każdej chwili wyczulona na to, czego oczekiwał od Niej Pan Bóg. Gotowa nie tylko na Jego przyjście, ale wręcz z nim stale zjednoczona tak, że w każdym momencie swego życia spełniała Jego wolę.

Matka Boża dzięki swej roztropności jest też Panną wierną. Widzimy ją na samym początku Ewangelii wg św. Łukasza, gdy wyraża zgodę na to, by być Matką Bożą i widzimy na końcu Ewangelii wg św. Jana, gdy staje się Matką umiłowanego ucznia Jezusa i Matką nas wszystkich. Jest duży kontrast pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami: na początku wielka radość i wielka nadzieja, na końcu niewymowne cierpienie. Oba te momenty łączy wierność Pana Boga i wierność Jego Służebnicy – Maryi.

Dziś ze szczególną troską i przejęciem powtarzamy wezwanie: Królowo Polski. Mamy w pamięci niedawne wydarzenia, gdy Jej wizerunek został sprofanowany. Z trudem uświadamiamy sobie, jak została potraktowana, ale przecie dla nas nie przestaje być Matką najmilszą i przed wszystkim z tego względy wobec tych bolesnych wydarzeń uświadamiamy sobie, że trzeba bronić się przed pogardą i nienawiścią, a przyjąć postawę zadośćuczynienia.

Każdego dnia w tym najpiękniejszym miesiącu roku śpiewamy Litanię Loretańską. Który z tytułów Najświętszej Maryi Panny wydaje mi się dziś szczególnie bliski?