Logos

Msza św. 11 października 2019 r.

W piątek, 11 października została odprawiona Msza św. dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski. W wygłoszonej homilii powiedział, że Ewangelia czytana tego dnia podkreśla potrzebę bycia odpowiedzialnym. Odpowiedzialne kształtowanie siebie jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał złego ducha, pokonał go raz na zawsze, jest od niego silniejszy. Dlatego też owocem głębokiej i zażyłej więzi ze Zbawicielem jest to, że trwałe będą wszystkie wysiłki budowania dobra w swoim życiu i wokół siebie. Tego człowiek nie będzie pozbawiony.

Jezus pokonał szatana raz na zawsze i on o tym wie, jednak każdy z nas jest ciągle narażony na pokusy ze strony diabła. Zaufanie Jezusowi powinno iść w parze z realnym spojrzeniem na naszą kondycję. Dopóki pielgrzymujemy na ziemi musimy liczyć się z tym, że będziemy nieustannie kuszeni do złego i według słów Jezusa pokusy będą się nasilać. Dlatego też w Jego słowach zawarte jest również wezwanie, by być wytrwałym. W różnych okolicznościach uświadamia Chrystus swoim uczniom, że powinni czuwać nad sobą. Jednym z powodów czuwania jest fakt, że nie wiemy, kiedy Bóg wezwie nas do siebie. Winniśmy wytrwale czuwać nad sobą także z tego powodu, że jesteśmy wystawieni na silne pokusy, by odejść od Boga. Przejawem odpowiedzialności jest zatem nieustanne pogłębianie i wzmacnianie swojej wiary, by wiernie trwać przy Bogu.

Po Mszy św. została odprawiona Droga Krzyżowa.