Logos

Dzień skupienia 19 października 2019 r.

W sobotę, 19 października 2019 r. siostry i bracia ze Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej uczestniczyli w dniu skupienia. Wydarzenie odbyło się w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym w Rzeszowie. Animatorami skupienia byli o. Kajetan Kowalski i s. Wiktoria Kucharska ze Wspólnoty Uczennic Krzyża.

S. Wiktoria poprowadziła lectio divina (modlitewne rozważanie) nad Ewangelią J 21,15-19. Jest to opowiadanie o spotkaniu Jezusa ze św. Piotrem. Apostoł usłyszał trzykrotnie pytanie: „Czy miłujesz mnie”. Ta rozmowa z Jezusem była dla niego oczyszczająca po tym, jak zaparł się Mistrza w na dziedzińcu pałacu Kajfasza. Trzykrotnie postawione pytanie pokazuje proces dojrzewania miłości św. Piotra do Zbawiciela. Na początku Apostoł odpowiada z dużą dozą rezerwy i dystansu, co świadczy o tym, że nie potrafi pokochać Jezusa tak głęboką miłością, jaką został przez Niego pokochany. Jednak w trakcie tego wyjątkowego spotkania dokonuje się w nim przemiana, której owocem jest to, że stał się zdolnym oddać życie za swojego Mistrza. Po lectio divina był czas na przebywanie sam na sam z Panem Bogiem oraz możliwość spowiedzi. S. Wiktoria zaproponowała wszystkim, by w ciszy zadali sobie pytanie o miłość do Jezusa. Jaka ona jest? Czy jestem zdolny do ofiary, czy może jestem tylko jakimś sympatykiem Boga.

O godz. 12.00 o. Kajetan odprawił Mszę św. W kazaniu odniósł się do przeczytanej Ewangelii (Łk 12, 8-12), w której Jezus przestrzega przed grzechem przeciwko Duchowi Św. i umacnia swoich uczniów na czas przeciwności i prześladowań. Zapewnia ich, że w tego rodzaju trudnych sytuacjach towarzyszyć im będzie Jego Duch. Jest to wezwanie do dawania świadectwa o Jezusie w najtrudniejszych okolicznościach, nawet wobec groźby utraty życia. Moc świadectwa pochodzi od Ducha Św., a nie od dobrze przygotowanych i dobranych słów. Uczniowie Jezusa powinni o tym pamiętać i z ufnością o Niego prosić.

Po Mszy św. wszyscy udali się na skromny posiłek. Po południu o. Kajetan wygłosił konferencję dotyczącą spraw Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Mówił o bolesnych wydarzeniach, które w bieżącym roku miały miejsce w Polsce, a mianowicie o różnych profanacjach, o których informowały media. Wobec tych faktów warto przypomnieć sobie nauczanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który często powtarzał słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Rzymian: „Zło dobrem zwyciężaj”. Wobec zła, którego jesteśmy świadkami, należy sobie zadać pytanie: jakie dobro jest potrzebne. Otóż wobec zła profanacji potrzeba dobra adoracji. Ważne świadectwo w tym wymiarze znajdujemy w „Dzienniczku” św. Faustyny. Codziennie odprawiała adorację Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza wtedy, gdy doznawała przykrości. Jezus uświadomił jej również, że szczególną wartość ma rozważanie Jego męki.

Siostry i Bracia należący do Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej przyjęli na siebie zobowiązanie codziennego rozważania jednej stacji Drogi Krzyżowej. Przedstawione przez o. Kajetana okoliczności pokazują, że to zadanie jest dziś jak najbardziej potrzebne i aktualne.

Przed Mszą św. odbyła się wyjątkowa rozmowa telefoniczna. Kilka słów skierowała do wszystkich Pani Grażyna Dąbek. P. Grażyna od samego początku należy do Wspólnoty. Od roku zmaga się z chorobą nowotworową. Zadzwoniła ze szpitala by zapewnić o swojej modlitwie i o tym, że swoje cierpienia ofiaruje Bogu w intencji Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Podczas rozmowy odmówiliśmy wspólnie „Pod Twoją obronę” w intencji p. Grażyny.

Dzień skupienia był przede wszystkim dniem modlitwy. Wspólnie odmówiliśmy różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odprawiliśmy Drogę Krzyżową i adorację Jezusa w Eucharystii. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło dzień skupienia.