Logos

Msza św. 13 grudnia 2019 r.

13 grudnia 2019 r. została odprawiona ostatnia w tym roku wspólnotowa Msza św. Przewodniczył jej o. Kajetan Kowalski, opiekun Wspólnoty.
W wygłoszonym kazaniu przypomniał, że hasło trzyletniego programu duszpasterskiego przygotowanego przez episkopat polski brzmi: „Eucharystia daje życie”, natomiast hasło rozpoczętego niedawno roku liturgicznego: „Wielka tajemnica wiary”. Jesteśmy w ten sposób zaproszeni do odnowienia w sobie wiary w Eucharystię oraz świadomości, czym jest ten sakrament Bożej miłości.

Bracia i siostry należący do Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej przyjęli na siebie przede wszystkim zobowiązanie do rozważania Męki Pańskiej przez odprawianie Drogi Krzyżowej. Zgodnie z tym zobowiązaniem każdy rozważa codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej. Ponadto w każdy drugi piątek miesiąca sprawowana jest wspólnotowa Eucharystia w Bazylice Wniebowzięcia N.M.P. w Rzeszowie, natomiast w ostatni piątek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wszyscy są zaproszeni do uczestniczenia w tych ważnych celebracjach jednoczących braci i siostry należących do Wspólnoty.

W związku z aktualnym hasłem duszpasterskim warto przypomnieć na początku tego roku liturgicznego czym jest adoracja Jezusa eucharystycznego. Wspaniały przykład adoracji znamy z opowiadania o pewnym wydarzeniu w życiu św. Jana Vianneya. Widział, jak mieszkaniec jego parafii przychodził do kościoła, spędzał tam trochę czasu i wychodził. Zapytany przez swego proboszcza, co robi, odpowiedział: „Patrzę na Jezusa, a On patrzy na mnie”. To jest jeden z prostych sposobów adoracji Najświętszego Sakramentu.

Klęcząc przed wystawionym w monstrancji Jezusem eucharystycznym, warto zadać sobie pytanie, co widzę. Otóż widzę białą hostię. A czym jest biel tego niepozornego kawałka chleba? Jest ona symbolem miłości Zbawiciela do nas. Jego miłość jest tak czysta jak ten biały chleb, bo całkowicie bezinteresowna. Tu Jezus daje siebie, daje siebie całego i w zamian niczego nie zabiera.

Jezus obecny w białej hostii jest bezbronny. Ta bezbronność kieruje myśl na Baranka Bożego, który poddał się swoim oprawcom. W białej hostii Jezus wydaje się być jeszcze bardziej pokorny, niż wtedy, gdy był prowadzony na Golgotę…

Chleb jest podstawowym pożywieniem człowieka. Jego brak może doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia. Eucharystia daje życie. Obecny niej Jezus jest życiem.

Jeśli w ten sposób zaczniemy patrzeć na białą hostię, to nasze przebywanie przed Najświętszym Sakramentem staje się adoracją Chrystusa Pana. Ta forma modlitwy jest bardzo owocna dla duszy i serca ludzkiego. Obyśmy będąc w świątyni za każdym razem choć przez chwilę adorowali Jezusa eucharystycznego.

Po Mszy św. została odprawiona Droga Krzyżowa, a po niej odbyło się spotkanie w Bernardyńskim Centrum.