Logos

Msza św. 8 maja 2020 r.

8 maja 2020 r., czyli zgodnie z tradycją w drugi piątek miesiąca została odprawiona Msza św. w intencji Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej. Eucharystii przewodniczył opiekun Wspólnoty, o. Kajetan Kowalski i wygłosił kazanie. Swoje rozważania zaczął od zacytowania śp. ks. Piotra Pawlukiewicza, który w czasie jednej ze swoich konferencji powiedział, że podczas Eucharystii najważniejszą relacją, jaka w czasie jej sprawowania istnieje, jest więź pomiędzy Jezusem a Ojcem. Stwierdzenie to może wydawać się zaskakujące, bo wydaje się, że w czasie Mszy św. najważniejsze jest nasze jednoczenie się z Jezusem eucharystycznym zwłaszcza wtedy, gdy przyjmujemy komunię św. Po głębszym zastanowieniu trzeba jednak przyznać, że grozi nam spłycone rozumienie naszej wspólnoty z Chrystusem. Podczas Eucharystii najważniejsza jest więź Jezusa z Ojcem, a my jesteśmy w nią włączeni.

Śp. ks. Piotr Pawlukiewicz, który w październiku 2018 r. poprowadził rekolekcje dla Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej w Rzeszowie, wygłaszając swoją konferencję o Eucharystii inspirował się prawdopodobnie stwierdzeniami, które zapisał św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia. W punkcie 13 tej encykliki czytamy następujące słowa:

Eucharystia przez swój ścisły związek z ofiarą na Golgocie jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko w sensie ogólnym, jakby jedynie chodziło o zwykłe darowanie się Chrystusa jako pokarm duchowy dla wiernych, bowiem dar Jego miłości i Jego posłuszeństwa aż do ostatniego tchnienia (por. J 10, 17-18) jest przede wszystkim darem dla Jego Ojca. Oczywiście jest także darem dla nas, co więcej, dla całej ludzkości (por. Mt 26, 28; Mk 14, 24; Łk 22, 20; J 10, 15), ale głównie jest darem dla Ojca: jest to tajemnica «ofiary, którą Ojciec przyjął, odwzajemniając bezgraniczne oddanie swego Syna, kiedy Ten stał się posłuszny aż do śmierci (por. Flp2,8), swoim Ojcowskim oddaniem — a był to dar nowego Życia nieśmiertelnego w zmartwychwstaniu».

A zatem rzeczywiście, autorytet Wielkiego Papieża potwierdza, że podczas Mszy św. najważniejsza jest więź, jaka istnieje pomiędzy Jezusem a Bogiem Ojcem.

W przypadającą 8 maja Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski czytamy fragment Ewangelii wg św. Jana (J 10,11-16), w której Jezus ukazuje nam Siebie jako Dobrego Pasterza i mówi o tym, jak troszczy się o powierzone Mu owce. Dzięki tym słowom poznajemy głębię Jego miłości do ludzi. Więź, jaką chce mieć ze swoimi uczniami jest podobna do tej, jaka łączy Go z Ojcem: Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca (J 10,14). To jest bardzo ważna prawda i trzeba o niej pamiętać, byśmy coraz lepiej rozumieli i czuli, jaka jest głębia tej więzi z Jezusem, do której on nas zaprasza!

W tym roku towarzyszy nam hasło: Wielka Tajemnica Wiary i jesteśmy zaproszeni do pogłębiania naszej wiedzy i świadomości tego, czym jest Eucharystia. Dziś Jezus oznajmia nam jaką miłość chce nam podarować. Jest to miłość podobna do tej, jaka istnieje pomiędzy Nim a Ojcem. Powinniśmy o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy uczestniczymy we Mszy św., by tę miłość uwielbiać.

Po Mszy św. została odprawiona Droga Krzyżowa. Szczególną jej intencją było to, co od dwóch miesięcy jest pragnieniem nas wszystkich: aby Bóg uwolnił ludzkość od pandemii koronawirusa.