Ogłoszenia, wrzesień 2019 r.

W tym miesiącu nie odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu ze względu na prace, które są zaplanowane w Bazylice na ostatni tydzień września.

Następną Mszę św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej sprawować będziemy 11 października br. o godz. 16.00 (w II piątek m-ca).

Przy organizacji naszych dorocznych rekolekcji osoby, z którymi podjęliśmy współpracę, nie wywiązały się ze złożonych obietnic i dlatego rekolekcje te nie mogą się odbyć. Zapraszamy natomiast na dzień skupienia 19 października br. w Bernardyńskim Centrum w Rzeszowie w godz. 9.00-16.00. Zapisy przyjmuje Pani Janina Cichoń (kom. 694 435 671). Koszt udziału wynosi 10 zł.

Na potrzeby „Caritas” przekazaliśmy 2100 zł. Jest to jedna czwarta ofiar złożonych w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r.